Tietosuojaseloste

Yleistä

Tässä selosteessa kerromme, miten käyttäjärekisterinpitäjänä käsittelemme rekisteröityneen käyttäjän henkilötietoja. Käsittely vastaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia. Tässä selosteessa olevia kohtia voidaan soveltaa sekä yksityishenkilöihin että yrityksiin.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme tarjota palveluitamme rekeisteröityneille käyttäjille. Palveluihin kuuluu muun muassa ovenavauspalvelu ovipuhelinjärjestelmällä, sekä muut asukkaalle tarjottavat palvelut sopimuksen mukaan. Rekisteröityneet käyttäjät voidaan tunnistaa yksilöivien tietojen, kuten nimen ja osoitteen mukaan, jotta tarjottavat palvelut voidaan kohdentaa oikein jokaiselle yksilölliselle käyttäjälle. Käyttäjälle kohdennetaan esimerkiksi vain hänen taloyhtiönsä ovenavauspalvelut. Käyttäjätietojen antaminen rekisteröintivaiheessa on edellytys käyttäjätilin avaamiselle.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme käyttäjän henkilötietoja, joihin kuuluu yksi tai useampi seuraavista: etu- ja sukunimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Vahvan tunnistautumisen yhteydessä käytämme kolmannen osapuolen palvelua, joka käsittelee vahvaan tunnistautumiseen vaadittavia tietoja, kuten mobiilivarmennetta tai pankkitunnuksia. Mikäli käytät maksuominaisuuksia palveluidemme kautta, käsittelemme edellisten tietojen lisäksi maksupalveluntarjoajamme kautta myös maksutapahtuman mahdollistavia tietoja, kuten luottokortti- ja pankkitilitietoja, siinä määrin kun niiden käyttö on tarpeellista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme tarvittavat henkilötiedot lähtökohtaisesti sinulta rekisteröityessäsi sovellukseemme ja päivittäessäsi käyttäjätilisi tietoja. Joissain tapauksissa tietojasi saattaa syöttää järjestelmäämme joku kolmas osapuoli, kuten esimerkiksi taloyhtiösi edustaja kun järjestelmää otetaan käyttöön taloyhtiössäsi. Sinulla on näissä tapauksissa mahdollisuus korjata ja poistaa tietosi palvelustamme kohdassa ”Rekisteröidyn oikeudet” asetetuissa puitteissa. Kehotamme näissä tilanteissa olemaan ensisijaisesti yhteydessä siihen osapuoleen, joka on syöttänyt tietosi.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi lähtökohtaisesti niin kauan kuin sinulla on käyttäjätili palvelussamme. Tilin voi poistaa palvelun asetuksista. Saatamme poistaa käyttäjätilejä, joiden käyttöoikeudet sovellukseen eivät ole enää voimassa. Tällaisiin tapauksiin lukeutuu esimerkiksi tilanne, jossa asukas on muuttanut pois asunnosta, mutta ei ole poistanut itse käyttäjätietojaan.

Henkilötietojen käsittely ja luovuttaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietojasi voi käsitellä ainoastaan henkilöt, joiden työtehtävän tai toimenkuvan perusteella on tarve käsitellä henkilötietoja. Henkilötietoja voi rajoitetusti käsitellä kolmannet osapuolet, mikäli palvelun tuottaminen niin vaatii. Näihin osapuoliin lukeutuvat tekstiviesti- ja sähköpostigeneraattorien palveluntarjoajat, kirjanpitäjät ja konsultit. Henkilötietojasi ei luovuteta markkinointitarkoituksissa kolmansille osapuolille ilman erillistä suostumusta.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Käyttäjien henkilötietoja sisältäviin tietokantoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joilla on työnsä tai toimensa puolesta oikeus päästä kyseisiin tietoihin. Henkilötietojen käsittely on luottamuksellista. Palvelimia ylläpidetään vain luotettavan palveluntarjoajan toimesta, joka vastaa nykyaikaisten turvallisuus- ja suojausmekanismien käytöstä. Sovelluksen käyttöoikeudet rajataan käyttäjän tarpeiden mukaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikaisuoikeus
Voit oikaista epätarkat ja virheelliset henkilötietosi muokkaamalla niitä sovelluksessa.

Poisto-oikeus
Poistamme pyynnöstäsi kaikki sinua koskevat henkilötiedot käyttäjärekisteristämme, ellei meillä ole oikeudellista erityisperustetta säilyttää tietoja. Poisto-oikeutta käyttäessäsi myös käyttäjätilisi suljetaan.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Voit rajoittaa henkilötietoihisi kohdistuvaa käsittelyämme, jos sinulla on siihen jokin oikeudellinen peruste.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. 

Yhteystiedot

Intu Enterprises Oy
Betonimiehenkuja 3 D, 02150 Espoo
Y-tunnus 3218485-2

Kyselyt liittyen henkilötietojen käsittelyyn sekä tähän tietosuojaselosteeseen pyydämme osoittamaan sähköpostitse osoitteeseen
roni@komuhomes.com